تندر – رعد قانون اساسی ریاست جمهوری مارین لوپن

تندر – رعد: قانون اساسی ریاست جمهوری مارین لوپن انتخابات فرانسه قانون سیاسی فرانسه

گت بلاگز اخبار پزشکی اثربخشی واکسن آنفلوآنزای فصلی امسال ضعیف بوده است

آمارهای اولیه نشان می‌دهد که واکسن آنفلوآنزای فصلی، امسال با مجموع اثرگذاری ۳۶ درصدی در پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در آمریکا ضعیف عمل کرده است.

اثربخشی واکسن آنفلوآنزای فصلی امسال ضعیف بوده است

اثربخشی واکسن آنفلوآنزای فصلی امسال ضعیف بوده است

عبارات مهم : ویروس

آمارهای اولیه نشان می دهد که واکسن آنفلوآنزای فصلی، امسال با مجموع اثرگذاری ۳۶ درصدی در پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در آمریکا ضعیف عمل کرده است.

به گزارش ایسنا، زیاد موارد مبتلا شدن به آنفلوآنزای فصلی امسال مربوط به نسخه ویروسی A H۳N۲ با قدرت بیماری زایی اوج بوده و واکسن آنفلوآنزا در برابر این ویروس تنها ۲۵ درصد موثر بوده است.

با توجه به آمار انتشار یافته از مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا (CDC)، متخصصان عملکرد ضعیف واکسن آنفلوآنزا در امسال را عامل شیوع شدید این بیماری در این زمستان در ایالات متحده دانسته اند.

اثربخشی واکسن آنفلوآنزای فصلی امسال ضعیف بوده است

اما با این حال متخصصان هنوز عقیده دارند که دریافت این واکسن بافایده هست. آیا که بعضی از محافظت ها را انجام می دهد، از شدت این بیماری می کاهد و زندگی بسیاری را نجات می دهد. جهت تخمین میزان اثربخشی این واکسن حدود ۴۶۰۰ کودک و بزرگسال در پنج ایالت آمریکا تحت مطالعه و آزمایش قرار گرفتند. در این میان افرادی که به آنفلوآنزا مبتلا شده است بودند و افرادی که واکسن آن را دریافت کرده بودند تحت بررسی قرار گرفتند.

بررسی ها نشان داد عملکرد این واکسن در برابر نسخه دیگری از ویروس آنفلوآنزا موسوم به A H۱N۱ که امسال خیلی فراگیر نبود، ۶۷ درصد و در برابر ویروس نوع B آنفلوآنزا ۴۲ درصد تاثیرگذاری داشته است.

آمارهای اولیه نشان می‌دهد که واکسن آنفلوآنزای فصلی، امسال با مجموع اثرگذاری ۳۶ درصدی در پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در آمریکا ضعیف عمل کرده است.

عملکرد این واکسن بر روی کودکان نسبتا خوب بوده ولی در بزرگسالان بویژه سالمندان که آسیب پذیری بیشتری دارند، عملکرد خوبی نداشته هست. همچنین واکسن در برابر نسخه ویروسی H۳N۲ در کودکان شش ماهه تا هشت ساله ۵۱ درصد اثرگذاری داشته است ولی در دیگر گروه های سنی اثرگذاری چندان نبوده است.

در این میان افراد بالای ۶۵ سال بیشترین میزان خوابیدن شدن و فوت و میر ناشی از H۳N۲ را داشته اند. با توجه به آمارها، در پنج سال از هشت سال گذشته، واکسن آنفلوآنزا جهت سالمندان تقریبا بی اثر بوده است.

مدیر اجرایی CDC در همین رابطه به نیاز به واکسن های بهتر جهت مقابله با آنفلوآنزا اشاره می کند.

اثربخشی واکسن آنفلوآنزای فصلی امسال ضعیف بوده است

دانشمندان می گویند بخشی از علت این امر مربوط به وقت تولد افراد و انواع ویروس هایی است که در معرض آن قرار گرفته اند. اکثر سالمندان به H۱N۱ مبتلا شده است اند ولی با توجه به عدم شیوع H۳N۲ تا آخرهای دهه ۶۰ در آمریکا به آن مبتلا نشده و در نتیجه مقابله با آن جهت آنها سخت تر هست. ولی بعضی محققان می گویند بخشی از این مسئله به چگونگی ساختن ۸۵ درصد از این واکسن ها در آمریکا باز می گردد. تولید کنندگان واکسن ها، ویروس ها را داخل تخم مرغ کشت می دهند. این ویروس ها داخل تخم مرغ ها جهش پیدا می کنند. در نتیجه این واکسن ها نمی توانند در برابر H۳N۲ به خوبی عمل کنند.

به گزارش فاکس نیوز، بعضی تحقیقات نیز نشان می دهد، روش های تولیدی جدیدتر منجر به تولید واکسن هایی می شود که در برابر گونه های H۳N۲ عملکرد بهتری دارند.

آمارهای اولیه نشان می‌دهد که واکسن آنفلوآنزای فصلی، امسال با مجموع اثرگذاری ۳۶ درصدی در پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در آمریکا ضعیف عمل کرده است.

واژه های کلیدی: ویروس | آمریکا | مبتلا شدن | آنفلوآنزا | واکسن آنفلوآنزا | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz