تندر – رعد قانون اساسی ریاست جمهوری مارین لوپن

تندر – رعد: قانون اساسی ریاست جمهوری مارین لوپن انتخابات فرانسه قانون سیاسی فرانسه

گت بلاگز اخبار اجتماعی جمعیت کشور از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت

ساعت جمعیتی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور در روزهای نهایی سال ١٣٩٦ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت.

جمعیت کشور از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت

جمعیت کشور از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت

عبارات مهم : ایران

ساعت جمعیتی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران نشان می دهد جمعیت کشور در روزهای نهایی سال ١٣٩٦ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت.

به گزارش مهر، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: در کشور عزیزمان ایران جهت نخستین بار ساعت جمعیتی در سال ١٣٨٨ بر روی سایت مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قرار داده شد و از آن وقت به بعد برآوردهای جمعیتی به صورت لحظه ای در اختیار بازدیدکنندگان قرار می ­گیرد.

جمعیت کشور از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت

ساعت جمعیتی، در هر لحظه، جمعیت کشور عزیزمان ایران را بر اساس براوردهای جمعیتی، نمایش می­ دهد. بر همین اساس، ساعت جمعیتی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران نشان می دهد جمعیت کشور در روزهای نهایی سال ١٣٩٦ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت.

به منظور محاسبه ساعت جمعیتی طراحی شده است در درگاه ملی آمار ابتدا عوامل موثر بر رشد جمعیت مشمول بر باروری، فوت و میر، مهاجرت جهت کل کشور لحاظ می ­شود.

ساعت جمعیتی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور در روزهای نهایی سال ١٣٩٦ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت.

برای نخستین بار، نخستین ساعت جمعیتی بر روی سایت شرکت ملل متحد طراحی شد. این ساعت با توجه به بزرگی رقم جمعیت جهان، تعداد جمعیت برآورد شده است را به صورت لحظه­ای نمایش می ­دهد. بعد از شرکت ملل، کشورهای پر جمعیتی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا و هندوستان و سپس کشورهای کم جمعیت تر نظیر استرالیا، کانادا و نیوزلند ساعت جمعیتی را بر روی سایت های مرتبط طراحی کرده و براورد جمعیت را به صورت لحظه ­ای در اختیار بازدیدکنندگان خود قرار دادند.

در سال گذشته بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن جمعیت کشور عزیزمان ایران ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام شد که که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می دادند.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | طراحی | میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz