تندر – رعد قانون اساسی ریاست جمهوری مارین لوپن

تندر – رعد: قانون اساسی ریاست جمهوری مارین لوپن انتخابات فرانسه قانون سیاسی فرانسه

گت بلاگز اخبار اجتماعی تعویض پلاک فقط با داشتن بیمه نامه شخص ثالث و برگه معاینه فنی

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: براساس ماده ۴۲ قانون بیمه شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه ممنوع است. 

تعویض پلاک فقط با داشتن بیمه نامه شخص ثالث و برگه معاینه فنی

تعویض پلاک فقط با داشتن بیمه نامه شخص ثالث و برگه معاینه فنی

عبارات مهم : شماره

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: براساس ماده ۴۲ قانون بیمه شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه ممنوع هست.

به گزارش مهر، سرهنگ علی محمدی مدیر مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا با اعلام این خبر گفت: کلیه دارندگان وسایل نقلیه زمینی موظفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه هنگام رانندگی را همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی این بیمه نامه را ارائه دهند.

تعویض پلاک فقط با داشتن بیمه نامه شخص ثالث و برگه معاینه فنی

وی افزود: مأموران راهنمایی و رانندگی نیز موظفند از طرق متفاوت مثل دوربین های نظارت ترافیک، ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال قانون و جریمه متخلفان اقدام کنند.

محمدی تصریح کرد: همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه را در محل مطمئنی متوقف کنند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: براساس ماده ۴۲ قانون بیمه شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه ممنوع است. 

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در خصوص معاینه فنی نیز تأکید کرد: براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، تولید انواع وسیله نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت مجاز انتشار آلاینده های عنوان قانون هوای پاک است و شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از تولید داخل و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز آلاینده های این قانون است.

سرهنگ محمدی در ادامه با اشاره به اینکه براساس تبصره ۶ ماده ۶ قانون هوای پاک، فروشندگان ماشین مکلفند هنگام انجام معامله وسیله نقلیه زمینی نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام کنند اظهار داشت: بر این اساس طرفین معامله، زمانی که جهت تعویض پلاک به مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک مراجعه می کنند، فروشنده ماشین موظف است برگه معاینه فنی را که از مراکز مجاز معاینه فنی دریافت کرده، همراه خود داشته باشد و به همکارانمان در مراکز تعویض پلاک ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: دوره معافیت معاینه فنی براساس تبصره یک ماده ۶ قانون هوای پاک جهت خودروهای نوشماره شخصی و دولتی ۴ سال و وسایل نقلیه عمومی یک سال است.

تعویض پلاک فقط با داشتن بیمه نامه شخص ثالث و برگه معاینه فنی

محمدی افزود: راهنمایی و رانندگی ناجا در صورتی که دارنده وسایل نقلیه با اتمام دوره معافیت و انقضای اعتبار معاینه فنی در مراکز مجاز معاینه فنی جهت دریافت گواهینامه مربوط مراجعه نکند موظف است ماشین را متوقف کند وحتی در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور برابر قانون پیگیری به تخلفات رانندگی آن را اعمال قانون کند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه تنها برگه معاینه فنی مراکز مجازی که به سامانه مجاز «سیمفا» متصل هستند معتبر است گفت: در حال حاضر این قانون اجرایی شده است و متقاضیانی که جهت شماره گذاری و تعویض پلاک مراجعه می کنند باید بیمه نامه شخص ثالث و برگه گواهی معاینه فنی معتبر را همراه داشته باشند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: براساس ماده ۴۲ قانون بیمه شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه ممنوع است. 

واژه های کلیدی: شماره | قانون | رانندگی | راهنمایی | تعویض پلاک | وسیله نقلیه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz